G u s t a f  V a s a  K a m m a r k ö r

O m  k ö r e n
 

Gustaf Vasa Kammarkör är en väl etablerad kör som har sitt säte i en av Stockholms större kyrkor vackert placerad vid det myllrande Odenplan.

Körens ordinare repetionsdag är onsdagar 18.30-21.30

Presentation på svenska

Presentation English

Präsentation Deutsch

Presentación en español

Gustaf Vasa Kammarkörs egen unika festsång från Chansons pour danser et pour boire (1646)

 
Copyright (c) Alla bilder/noter/filer på denna sida är upphovsmannamässigt skyddade.