G u s t a f  V a s a  K a m m a r k ö r

L y s s n a
 


 

Denna konsert spelades in och går att titta på här:
Konsert Miserere
Programmet och info att ladda ner:
Program Miserere

  Några enkelt gjorda konsertinspelningar:

Sats 1 ur Brahms Ein deutsches Requiem tillsammans med orkester ur Kungl. Hovkapellet

Arietta - Fredén

 
Copyright (c) Alla bilder/noter/filer på denna sida är upphovsmannamässigt skyddade.