G u s t a f  V a s a  K a m m a r k ö r

K o n t a k t
 

Vill du vara med? Vill du anlita kören? Andra frågor?


Gustaf Vasa Kammarkör söker en bas med kör/sångvana och god notkunskap.
Vill du provsjunga så får du gärna höra av dig till körens dirigent eller ordförande.

Ordförande - Kristina Stenstedt - 073-5916637

Dirigent - Lars Fredén - 070-7993344

Gustaf Vasa Församling
att: Gustaf Vasa Kammarkör
Västmannagatan 63A
113 25 Stockholm

Gustaf Vasa Församlings hemsida hittar du här: www.gustafvasa.nu

 
Copyright (c) Alla bilder/noter/filer på denna sida är upphovsmannamässigt skyddade. Fotograf Jonas Widhe