G u s t a f  V a s a  K a m m a r k ö r

S t a r t s i d a
 
 
 

Kommande konserter

Lördag 29 september kl 17
Konsert i Tyska Kyrkan med anledning av orgelinvigning

Gustaf Vasa Kammarkör och St Getruds Kantorei
under ledning av Lars Fredén och Michael Dierks

Verk av Hambraeus och Bruckner

 
Copyright (c) Alla bilder/noter/filer på denna sida är upphovsmannamässigt skyddade.