G u s t a f  V a s a  K a m m a r k ö r

S t a r t s i d a
 
 
 

Kommande konserter

Onsdagen 13 juni kl 20
Sommarkvällskonsert

Gustaf Vasa Kammarkör
under ledning av Lars Fredén.
Michael Dierks, orgel
Verk av Hambraeus, Holst, Matsdotter, Undorf, Rousu m.fl.
Fri entré

 
Copyright (c) Alla bilder/noter/filer på denna sida är upphovsmannamässigt skyddade.